ขอแสดงความอาลัยการจากไปของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

 

 

ขอแสดงความอาลัยการจากไปของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา 22.30น.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ด้วยความสงบ ขณะพักรักษาตัวมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริรวมอายุ 88 ปี

 

พล.ต.อ.วสิษฐ เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2472 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการตำรวจ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 23

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ เคยรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ข้าราชการกรมประมวลราชการแผ่นดิน(กรมประมวลข่าวกลาง),ตำรวจราชสำนักประจำ และรับราชการเป็นการตำรวจตำแหน่งสูงสุดคือ รองอธิบดีกรมตำรวจ

 

ในทางการเมือง พล.ต.อ.วสิษฐได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา หลายสมัย รวมทั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2533 ในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
บทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งคือความเป็นตำรวจนักเขียนชื่อดัง เขียนโดยใช้ชื่อจริงและนามปากกาต่างๆ สำหรับผลงานนวนิยาย เช่น สารวัตรเถื่อน,แม่ลาวเลือด,หักลิ้นช้าง,อวสานสายลับ,บ่วงบาศ,สาวัตรใหญ่,เบี้ยล่าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานเขียนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ รอยพระยุคลบาท:บันทึกความทรงจำของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชรตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี 2544

 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วสิษฐได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เมื่อปี 2541

ในช่วงการชุมนุมเคลื่อนไหว 204 วัน ของกปปส. พล.ต.อ.วสิษฐได้เข้าร่วมกับมวลมหาประชาชน โดยขึ้นเวทีปราศรัยในบางโอกาสเป็นที่ศรัทธาชื่นชมของประชาชนอย่างกว้างขวาง

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาพล.ต.อ.วสิษฐได้ให้ความเมตตามูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ

 

การจากไปของพล.ต.อ.วสิษฐนับเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญ สูญเสียคนดีของแผ่นดิน มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงกับจากการไปของพล.ต.อ.วสิษฐ ขอวิญญาณท่านจงสู่สุคติ