โครงการบรรพชาอุปสมบทรุ่นที่ 34 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 29 มิ.ย. เวลา 7.00 น. ณ วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โครงการบรรพชาอุปสมบทรุ่นที่ 34 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

หากประชาชนท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-397-3737, 083-085-9404
ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการบรรพชาอุปสมบท