มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทฯถวายเป็นพระราชกุศลรุ่นที่ 35


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ได้เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รุ่นที่ 35 ซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.)
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา และนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานด้วย โดยการอุปสมบท
ในครั้งนี้มี ท่านเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค16เป็นพระอุปัชฌาย์


สำหรับโครงการนี้ ได้เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557 ดำเนินโครงการมาแล้ว 34 รุ่น มีผู้ปฏิบัติธรรมบวชเป็นพระภิกษุ รวมทั้งสิ้น 1,062 รูป ได้ลาสิกขาไปแล้ว 978 รูปยังครองเพศบรรพชิต จำนวน 84 รูป โดยแยกไปพำนักยังวัดต่างๆทั่วประเทศ 65 รูปและยังคงอยู่ที่วัดสวนโมกข์ฯอีก 19 รูป
ทั้งนี้องค์กรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย จ.สุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
และมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

 


สำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในรุ่นต่อไป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการวัดธารน้ำไหลสวนโมกขพลาราม หมายเลขโทรศัพท์ 081-397-3737 
083-085-9404 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการบรรพชาอุปสมบท