บรรยากาศการประชุมหารือ “ทิศทางการประกันสังคมของประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงแรงงาน, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จับมือประชุมหารือร่วมกันภายใต้หัวข้อความคิด – ความเห็น  เรื่อง “ทิศทางการประกันสังคมของประเทศไทย”

 

โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวเปิดตอนรับ และ ม.ร.ว.จุตุมงคล โสณกุล กล่าวเปิดพิธี นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมด้วยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมความคิด- ความเห็นในครั้งนี้ด้วย