นิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย แถลงข่าวเรื่อง การจัดงาน “ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”

วานนี้ (20 ก.พ. 63) มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย แถลงข่าวเรื่อง การจัดงาน “ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( ธงชัย ธมฺมธโช ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00น.